Gäddfiske - Population?

Juni 2008

Det hela började under en arbetsdag i butiken Fiske och Sportboden. En kund vid namn Hannes Hall berättade om hans sportfiskerelaterade examensarbete på Lunds Universitet där fältarbetet bland annat går ut på att fiska gädda. Han behövde hjälp med att få ihop tillräckligt många personer som kunde hjälpa till att fiska av hans försöksområde. Givetvis nappade jag och fick ihop några till som var intresserade av att vara med.

Platsen för projektet är Revinge utanför Lund och i stora drag går det ut på att systematiskt fiska av tre våtmarksdammar och två åsträckor i Kävlingeåns vattensystem. Hannes hade bedrivit denna verksamhet sedan en månad tillbaka och hade när vi träffades cirka 300 spötimmar och runt 100 gäddor avklarade. All fisk vägs, mäts, märks och återsätts. För varje tillfälle har det blivit svårare att få fisk, dels som en effekt av fisktrycket, men även pga sjunkande vattennivå och ökad växtlighet. Inför vårt deltagande var andelen återfångst det som var mest intressant.

080606

Sveriges nationaldag och gäddfiske stod på schemat. Jag, Niklas och Thomas (Niklas pappa) mötte upp Hannes tidig morgon. Ganska omgående hade Thomas på en som dock slet sig. Efter dryga timmen fick jag första, kort därefter hade Niklas ett rejält påslag på sin Jerkbait och senare fångade jag ytterligare två. Efter korvgrillning, lite fiskesnack och några sista kast i den gassande solen avslutade vi för dagen.

Resultat 15 spötimmar: 1,7 kg, 1,0 kg och 1,9 kg, de två sistnämnda märkta och således fångade tidigare.

080611

Denna gång var det jag och Gustav som skulle fiska. Nu var fisket förlagt på kvällen och vi skulle även fiska av åsträckorna samt prova gäddmete.

Efter att ha fastnat i nästan varje kast bestämde jag mig för att prova en ytgående så kallade "Popper". Efter bara några kast small det till rejält. En gädda mer eller mindre attackerade min Popper. Efter att ha hämtat andan och fått i land gäddan konstaterade jag att detta fiskesätt är så nära torrflugefiske man kan komma med spinnutrustning. Vi hade en hel del påslag i ån men inget mer som fastnade ordentligt. Jag fick en liten rackare i en av dammarna mot slutet med det var allt.

Resultat 20 spötimmar: 2,7 kg och 0,3 kg, ingen märkt.

Text: David Altengård"Projektet går ut på att utreda hur öringungar påverkas av att man anlägger våtmarker i vattensystem som håller vandrande populationer av öring. En av de viktigaste frågeställningarna är huruvida våtmarkerna utgör bra habitat för gäddor som i sin tur äter upp öringungarna. Därför undersöks gäddpopulationernas täthet och storleksfördelning i våtmarkerna samt i referenssträckor i ån för att på så sätt kunna uppskatta inverkan som våtmarker har på öringpopulationer. Uppskattningen kan sedan användas när man argumenterar för eller mot anläggande av våtmarker i olika vattensystem."

Hannes Hall, Lunds Universitet


Avläsning av märkning

Foto: David Altengård


Hannes återutsätter

Foto: David Altengård


David med sin "Popper-gädda"

Foto: Gustav Hjalmar