Havsöringsrapport

April 2011
110411 - Skymning över Nybroån

Kvällsfiskade från Dubbelbroarna nedströms till Bredastensbron. Förutom några smoltnaft fanns inga tecken på fisk. Antalet fotspår tyder på att fisketrycket varit högt, vilket i kombination med klart vatten gör denna sträcka svårfiskad.

Mer information om Nybroån: www.nybroan.com

110416 - Blänkaren

Drygt 150 var anmälda till kustfisketävlingen Blänkaren, cirka hälften kom till invägningen. Tre godkända fiskar vägdes in där vinnarfisken hade Fulton 1,19 med vikt 3,13 kg och längd 64 cm.

För egen del fiskade jag kring Engelska Bryggan under förmiddagen för att sedan jobba i Fiske och Sportboden under eftermiddagen. Jag fick inget men det fångades utlekta och under minimåttet vid Engelskan.

Övriga arrangörer:

Fiskedagbog.dk, Spinnstopp.se, Kustfiskedagboken, Henric.nu och Fiske och Sportboden.

Text: David Altengård

Nybroån

Foto: David Altengård