Bäddat för karp

Augusti 2011

En solig torsdagseftermiddag satt jag och David i bilen på väg mot Borstakärr i natursköna Christinehofs Ekopark som öppnades för fiske i början av sommaren i syfte att tömma vattnet på karp. Alla fiskar som fångas ska, enligt reglerna, avlivas eftersom dammens karppopulation tydligen har blivit så stor att den hotar den biologiska mångfalden i och omkring vattnet.

Målet var att fånga karp på torrfluga, och flugasken hade därför fyllts på med allehanda underliga flugor. Flugorna var tillverkade av madrasskum, öronproppar osv. för att efterlikna brödbitar och majskorn. Beteckningen torrfluga gavs alltså en ganska vid tolkning inför denna fisketur.

Tanken var att vi skulle mäska med brödbitar doppade i rapsolja och sirap, och sedan kasta ut våra "madrass-flugor" mitt bland dessa. När vi kom fram och läste fiskereglerna fick vi emellertid reda på att alla typer av mäskning är förbjudna i Borstakärr.

Väl nere vid dammen fick vi genast syn på karpar som rörde sig i vattenytan och åt växtdelar. Intresset för våra "brödimitationer" visade sig dock vara svalt, och när det väl högg så var det ytterst försiktigt, vilket resulterade i ett antal tappade fiskar. När det började skymma hade vi bara lyckats landa vars en liten karp. Målet för dagen var således, om än med nöd och näppe, uppnått; vi hade fångat karp på torrfluga.

Text: Hampus Ekelund


Borstakärrs våtmark

Foto: David Altengård


Karp

Foto: David Altengård


Hampus med sin första karp

Foto: David Altengård