Kusinfiske

David Altengård
Mars 2015

Jag och min kusin Peter hade planerat in en fiskedag på min hemmaplan. Vi började med havsöringsfiske i Nybroån. Jag ville visa hela kortfiskesträckan så vi började vid dubbelbroarna och fiskade oss hela vägen ner till mynningen. Peter som är både golfare och flugfiskare imponerades av hur dessa båda intressen utövas sida vid sida. Tyvärr fick vi se fler golfbollar än fiskar trots att vi befann oss vid ån. Förutom några smågäddor inne vid kanten hände det inte mycket i vattnet.

Kvällen närmade sig och jag ville visa upp mer av traktens fiskemöjligheter. Engelska bryggan i Ystad är ganska speciell om man inte varit där tidigare. Vi grillade några korvar och bytte sedan om till vadare. Jag pekade ut i vattnet och sa "minst 100 meter kan vi gå". Jag anade en viss tveksamhet hos Peter när vi började vada ut. Minuterna senare bedömande han med golfslagsprecision avståndet in till land till 120 meter. Sekunderna senare, i mitt första kast, hade jag en fin blänkare på kroken. Tre lufthopp senare tappade jag den.

Solen sjönk bakom hamnen, solbelysta måsvingar avlöstes av månen och två trötta kusiner vadade mot land. Trots magert eller snarare obefintligt resultat hade jag en bra känsla. Det är först när man ska visa sina hemmavatten för någon annan som man inser hur bra de faktiskt är. Naturupplevelsen längs Nybroån och frihetskänslan ute på Engelska bryggan är få förunnat.

Nybroån

Foto: David Altengård

Korvgrillning

Foto: Peter Altengård