David Altengård

Uppväxt nära Sydkusten och intiativtagare till Fishingtime.se. Bor i Köpingebro öster om Ystad och är medlem i Nybroåns fiskeklubb YFS.

Johan Walther

Var med och startade Fishingtime.se tillsammans med David under studietiden i Helsingborg. Bor utanför Stockholm och fiskeintresset sträcker sig till lite semesterfiske.

Niklas Leijon

Uppväxt på Sydkusten och har bidragit med text och bild sedan starten 2005. Efter många år i Karlskrona är han numera Malmöit.

Joakim Bossner

Uppväxt nära Sydkusten och har bidragit med bilder sedan starten 2005. Gjorde skribentdebut efter monstergädda 2014. Bor utanför Helsingborg och fiskar när tillfälle ges.

Claes Norstedt

Uppväxt i Skurup och har skrivit texter sedan hösten 2005. Flugfiskare som bor i Lomma och fiskar mycket P&T.

Hampus Ekelund

Bor efter några år i Lund åter Ystad och har skrivit texter sedan våren 2006. Fiskar i första hand gädda och har fångat tioklubbare i plural.

Gustav Hjalmar

Bor i Tolånga norr om Sjöbo och har varit med sedan våren 2007. Har ett allmänt friluftsintresse och gillar fjällfiske.

Marcus Altengård

Davids bror som gjorde skribentdebut våren 2013. Bor i Malmö och är numera både spinn- och flugfiskare.